Secret Garden Herb Farm

417 Douglas PikeĀ  (Route 7)
Smithfield, RI 02917
Telephone: 401.232.0800 | Fax: 401.232.0808 | e-mail: peparadis@verizon.net

Turtles - page 57


TU-02 Turtle, Micro
3"L x3"W x2"H


TU-30 Turtle, Mini on base
4"L x3"W x2"H


TU-51 Turtle, Box on Legs small
4"L x3"W x2"H


TU-01 Turtle on Lily Pad small
4"L x4"W x3"HTU-05 Turtle, Box small
5"L x4"W x2"H


TU-50 Turtle, Sun small
6"L x4"W x2"H


TU-04 Turtle, Toy large
4"L x6"W x5"H


TU-52 Turtle, Box medium
8"L x5"W x3"H


TU-34 Turtle, Hump on base med
7"L x4"W x4"H


TU-32 Turtle on Base, medium
10"L x7"W x5"H


TU-09 Turtle, Lefty
10"L x7"W x5"H


TU-10 Turtle, Righty
12"L x7"W x5"H