Secret Garden Herb Farm

417 Douglas PikeĀ  (Route 7)
Smithfield, RI 02917
Telephone: 401.232.0800 | Fax: 401.232.0808 | e-mail: peparadis@verizon.net

Lions - page 21


LN-30 Lion, Sitting small
7"L x10"W x11"H


LN-33 Lion, Laying small
17"L x7"W x11"H


LN-35L Lion with Shield, Left med
7"L x13"W x19"H


LN-35R Lion with Shield, Right med
7"L x13"W x19"HLN-50 Lion Laying Deco Base, med
18"L x10"W x17"H


LN-04 Lion, Egyptian large
17"L x9"W x25"H


LN-31 Lion, King large
16"L x11"W x24"H


WP-31 Wall Plaque, Lion Face med
5"L x13"W x13"HWP-69 W.Plaque, Lion Hand Feeder
4"L x11"W x12"H